Skip directly to content

Ouderraad

Samen met de directie en de leerkrachten is de ouderraad een partner bij het schoolgebeuren. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders en organiseert activiteiten voor deze doelgroep.

De missie van de ouderraad is viervoudig:

  • De samenwerking tussen school en ouders bevorderen : gezamenlijke initiatieven met een opvoedend karakter ontplooien, thema-avonden over actuele opvoedkundige thema’s organiseren, fungeren als spreekbuis van de ouders.
  • De ouders dichter bij de school betrekken : onderlinge sociale contacten stimuleren, hulp bieden tijdens activiteiten van de school.
  • De ouders informeren en ten aanzien van hen verantwoording afleggen.
  • Activiteiten organiseren die bepaalde aspecten van de werking van de school financieel kunnen steunen. 

De ouderraad brengt ook – op vraag van de schoolraad of op eigen initiatief – advies uit over alle aangelegenheden waarover de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft.

Ouders die actief willen meewerken zijn van harte welkom op de vergaderingen. De eerste vergadering, in de maand september, is een open vergadering. Alle ouders zijn welkom voor een eerste kennismaking. Op deze vergadering of op een ander moment kunnen mensen die lid willen worden hun naam opgeven aan de voorzitter of aan de directeur.

Mensen die geen vergaderingen wensen bij te wonen maar ons wel willen helpen door een handje toe te steken tijdens onze activiteiten kunnen zich op deze website inschrijven onder ‘vrijwilligers’.

Voorzitter             
Mark Clarysse