Skip directly to content

Communicatie en Informatie

Contact met de ouders

Om op een goeie manier samen school te maken, is communicatie essentieel. Via onderstaande contactmogelijkheden en informatiekanalen maken we daar ook echt werk van.

Wie vragen of bekommernissen heeft of wie graag wat toelichting krijgt rond een bepaald item, nodigen we graag uit om contact op te nemen met de leerkracht of met de directie.

Contactmomenten met en informatiekanalen voor ouders (pdf-document).