Skip directly to content

Opvang voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, tijdens de vakantie

Kinderopvang op school, studie

 • ‘s Morgens is er opvang vanaf 7.30u. tot 8.00u.
 • De kinderen die over de middag op school blijven, kunnen het middagmaal op school gebruiken. (zie verder)
 • Kinderen die voor 8.00u. en voor 13.00u. op school toekomen, vallen onder de opvangregeling.
 • ‘s Avonds is er opvang tot 18.30u
 • Op maandag , dinsdag en donderdag is er studie. Kinderen van de lagere school die om 16.30u. op school zijn, volgen studie. Onder toezicht van een leerkracht kunnen ze hun huistaak maken en hun lessen leren.
  Organisatie studie
  1ste leerjaar geen studie tot aan de herfstvakantie, wel opvang op de speelplaats
  na de herfstvakantie studie van 16.30u. tot 17.00u.
  2de leerjaar studie van 16.30u. tot 17.00u.
  • tot aan de herfstvakantie samen met de kinderen van het 3de leerjaar
  • na de herfstvakantie samen met de kinderen van het 1ste leerjaar
   3de leerjaar
   • tot aan de herfstvakantie studie van 16.30u. tot 17.00u. samen met de kinderen van het 2de leerjaar
   • na de herfstvakantie studie van 16.30u. tot 17.15u. samen met de kinderen van het 4de tot 6de leerjaar
   4de, 5de, en 6de lj studie van 16.30u. tot 17.15u.

 • Op woensdagnamiddag is er op school opvang van 12.00u. tot 17.00u. met de mogelijkheid om een eigen lunchpakket op te eten. Deze woensdagnamiddagopvang valt onder de naam Petteflet.
 • Tijdens de vakantie is er geen opvang op school. Voor deze opvang werkt de school samen met het kinderdagverblijf ‘Hermelijn’ en met het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) ‘Kakelbont’. Over deze opvangmogelijkheden leest u verder.
 • Tussen 12.15u. en 14.15u. krijgen peuters de kans om op school een middagdutje te doen. Meer info hieromtrent bij de kleuterleidsters.
 • Kinderopvang buiten de school

  Voor deze buitenschoolse opvang werkt onze school samen met het kinderdagverblijf ‘Hermelijn’ en met het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) ‘Kakelbont’.
  Een woordje uitleg:
  Vanuit de nood aan buitenschoolse opvang richtte de scholengroep ‘Sint-Lodewijk’ enkele jaren geleden de vzw Paideia op (een oud Grieks woord dat kindertijd betekent) Deze vzw, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, organiseert een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen vanaf hun geboorte tot aan het einde van hun lagere schoolloopbaan.
  Alhoewel de vzw helemaal los staat van de scholengroep en opvang biedt aan kinderen uit scholen van alle netten, is de band met de scholengroep nog steeds groot. Enkele directies van de scholengroep maken deel uit van het bestuur.
   
  De vzw Paideia bestaat uit twee afdelingen waar onze school mee samenwerkt:
   
  Kinderdagverblijf ‘Hermelijn’ 
  Molenwiekstraat – West 30 
  8200 Sint-Andries
  Tel. 050 / 38 65 40 
   
  Initiatief buitenschoolse opvang ‘Kakelbont’
  Koude Keukenstraat 8b
  8200 Sint-Andries
  Tel. 050 / 38 88 84

  Alle inschrijvingen voor deze opvang regelen ouders direct met de betrokken opvangdiensten.

  1 Hermelijn

  De kinderopvang in Hermelijn is beperkt in aantal. Voor zover er plaats is, kunnen kinderen er voorschools terecht vanaf 7.00u. (’s ochtends) en naschools tot 19.00u. (’s avonds).

  • De voorschoolse opvang (’s ochtends)
   Deze opvang staat open voor kleuters. De school zorgt om 8.10u. voor gratis vervoer van het kinderdagverblijf naar de school.
  • De buitenschoolse opvang (’s avonds)
   De avondopvang staat open voor kleuters. Oudere kinderen blijven tot 18.30u. op school.
  • Woensdagnamiddag
   Binnen de beschikbare plaatsen zorgt het kinderdagverblijf Hermelijn voor opvang van kleuters.
   Sedert september 2010 is er ook op school opvang op woensdagnamiddag van 12.00u. tot 17.00u. voor kleuters en leerlingen lager (Petteflet). Info hieromtrent is te verkrijgen bij de directeur.
   Vervoer van en naar Hermelijn is gratis. De school beschikt daarvoor over een busje. Ander leerlingenvervoer ten dienste van de ouders wordt niet georganiseerd.
  • Vakantieopvang en opvang op vrije dagen
   Tijdens de vakanties en op vrije dagen kunnen kleuters terecht in Hermelijn. Alle andere kinderen worden opgevangen in Kakelbont (zie verder). Op initiatief van het kinderdagverblijf kan van deze regeling afgeweken worden.

  2 Kakelbont

  Hier kunt u gebruik maken van kinderopvang tijdens de vakantie. Kakelbont heeft een vestigingsplaats in de Koude Keukenstraat 8b te Sint-Andries en in de Oude Kerkstraat 23a te Sint-Michiels. Ouders die met hun kind(eren) niet terecht kunnen in Hermelijn, kunnen een beroep doen op het ‘IBO Kakelbont’ in de Koude Keukenstraat 8b te 8200 Sint-Andries.